Wednesday, March 28, 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN-MATEMATIK TAHUN 4


Tarikh/Hari  : 17-3-2012                               
Masa : 9.10-10.10 am
Kelas : 4 B                                          
Bil Pelajar : 31 orang
Mata Pelajaran : Matematik                                
Tajuk : Wang
Objektif Pembelajaran    :  Pada akhir pembelanjaran,Murid dapat membaca dan menulis menggunakan istilah berkaitan wang
Pengetahuan Sedia Ada : Operasi asas
Konsep : Kaedah Kumpulan
Bahan Sumber Media : Slaid Power point, LCD, Laptop.                                                 
Nilai : jujur ,berjimat cermat
Kemahiran : Kaedah  Pembelajaran Konstruktivisme.


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan


Aktiviti Guru
AktivitiMurid
Set induksi

( 5 minit )

Persembahan slaid power point.

1.
RM 2800RM5500


Bahan Sumber Media:
LCD dan Laptop

 1. Guru menayang persembahan slaid power point.
 2. Guru bersoal jawab dengan murid.
  1. Ini gambar apa ?
  2. Berapakah harga laptop itu?

 1. Guru mengulangi sessi soal jawab menggunakan gambar-gambar yang seterusnya.1.Murid – murid suka melihat 2.Murid-murid menjawab.
  a) Ini laptop.
b) Harganya RM2800.
c) Harga cincin RM5500.
3.Murid-murid menjawab soalan .

Kaedahsoaljawab
Langkah 1

( 15 minit )


Aktiviti kelas :

Bahan Sumber Media:
LCD dan Laptop

 1. Guru menunjukkan slaid power point yang mengandungi gambar wang kertas.
 2. Murid diminta menyatakan nilai wang tersebut.
 3. Guru menayangkan slaid yang mengandungi 2 atau lebih wang kertas berlainan nilai.
 4. Murid diminta menyatakan jumlah nilai wang yang ditayangkan. Kira jumlah nilai 3 keping wang kertas itu.

5.    Guru mengulangi              aktiviti tersebut dengan menggunakan kombinasi wang kertas  lain.


1.    Murid-murid menumpu perhatian.
2.    Murid-murid sebut nilai wang.
3.    Murid-murid
membaca       nilai   wang.
4.    Murid-murid menyatakan jumlah.
5.    Murid-murid memberi jawaapan dengan betul.


Langkah 2

( 15 minit )


Aktiviti Berkumpulan
Menunjukkan kombinasi wang kertas untuk nilai yang tercatat pada kad imbasan.


Bahan Sumber Media:
Kad imbasan
Wang contoh


 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. (3 orang setiap kumpulan)
 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan wang contoh pelbagai kombinasi.
 3. Guru mempamerkan kad imbasan yang tercatat dengan sejumlah nilai.
 4. Murid diminta menunjukkan nilai tersebut dengan menggunakan wang contoh yang diberi.
 5. Kumpulan yang menunjukkan kombinasi wang contoh untuk nilai yang ada pada kad imbasan dengan tepat dan cepat dikira pemenang.
 6. Guru mengulangi aktiviti tersebut dengan jumlah nilai yang berlainan.1.    Murid-murid masuk kumpulan .
2.    Murid-murid menerima wang contoh .
3.    Murid-murid melihat kad imbasan.4.    Murid-murid     menunjukkan nilai dengan wang contoh.
5.    Murid-murid memberi nilai wang dengan betulnya.
6.    Murid-murid bergilir-gilir menjawab soalan.


Kaedah Kumpulan
Langkah 3

(15 minit)


Latihan  ( Individu )
Lembaran kerja


1.   Guru mengedarkan lembaran kerja (lampiran 1) kepada murid.
2. Guru memberikan arahan.
3. Murid menyiapkan latihan yang terdapat pada lembaran kerja.
      4. Guru dan murid                             membincang  dan
menilai jawapan  murid.1.    Murid-murid terima lembaran kerja.
2.    Murid-murid mendengar dengan teliti.
3.    Murid-murid membuat latihan dengan senyap.
4.    Murid-murid mendengar dan membincang jawapan.Penutup

(10 minit)


Permainan:
Siapa tepat dia dapat

Bahan Sumber Media:
Kad gambar
Kad imbasan


1.   Guru menampal kad gambar dimana harga barang   tersebut tercatat dibelakang kad itu.
2.   Murid akan ke  hadapan untuk
memilih tag harga       yang dirasa
sesuai untuk barang tersebut dan
menampal tag itu pada gambar.
3.   Selepas setiap gambar ditampal
dengan tag harga, guru akan   mendedahkan harga sebenar  barangan  tersebut seperti yang terdapat di
       belakang kad gambar. 
4.   Murid yang telah  memberikan   jawapan yang tepat diberi ganjaran.   1. Murid-murid memerhatikan kad-kad.

2.Murid-murid keluaruntukmenampal tag harga.


3.Murid-murid mendapat jawapan yang betul.
4.Murid-murid yang memberi jawapan yang betul diberi ganjaransebijigula-gula.
                                   
   .

Lampiran 1
KAD SOALAN 

Jumlah harga-harga dibawa:

1.  RM 13 + RM21.30 =
2.  RM 4.20 + RM15.30 =

3.  RM 4 + RM15.50 + 30 sen =4. 60 sen +RM1.40+RM49 =
5.  RM 6+50sen+35sen =
6.  RM 34.15+RM 27 =Menulis nilai benda-benda yang berharga.
Kemahiran kognitif :Membaca dan menuliskan nilai.
Nama              :           _______________________
Kelas               :           ________


1.RM365.00 =________________________


2.RM 785.85 =_______________________


3.RM 2444.40 =_______________________


4.RM 5678 =__________________________


5. RM 1234.50 =_______________________

2 comments: